Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

QUE ÉS “FALLA”?

“ FALLA” és un monument,
fet de fusta, cartró i palla,
que en Març admira la gent,
veïns, forasters, majors i xicalla.

“FALLA” és tot l’any de treball de l’artesà,
del crític, del president i comissió,
de gent que va d’ací cap allà,
treballant amb dedicació.

“FALLA” és festa, música, colors,
falleres, pintes, sorolls,
traques, masclets, tronaors,
castells, fum, flames i plors.

Però , “FALLA” no és sols un monument,
no és sols festa , soroll, foc i flama,
és gent que du al cor un sentiment,
un crit de faller que sempre clama:
Visquen les falles!!!