Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

Falles i Llengua

Esclat de festa, purneig de cultura, dolçor de Llengua. El foc s’engul el cadafal en totes les seues escenes i ninots en canvi, el llibret queda replet de contingut, en l’explicació d’eixa falla cremada i ple d’un liric conjunt format per la sàtira, la critica i la rica expressió verbal dels màgnifics poetes en nostra milenària Llengua Valenciana. Centenars de llibrets contenent una extraordinària i prolifica mostra de lliteratura fallera, fenomen res igualat per atres llengues del món. Paraules d’or que plasmant en el paper les més agudes interpretacions de l’actualitat, conseguixen f’àcilment, l’àgil somriure del llector.