Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

ullets inocents

Els espectaculars ninots de provocadora mirada tenien enlluernats, oberts com a rellonges, els parladors ulls d’aquella chiqueta d’uns sèt anys. En estranya llengua li preguntava a sa mare qué volien dir aquelles mamellotes jagants, aquells hòmens i dònes omplint-se les bojaques de diners en rabosera expressió, les bandes de música i els trons de bac que l’esglayaven, els monuments plens de colorit, els trages i pentinats de les falleretes, el perfum dels bunyols, les llums i l’alegria en tants carrers, la festa, la germanor, la pau…
Eren dels poquíssims refugiats siris acollits, tocaven el cel de la llibertat.