Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

Renaixer de les cendres

Aquell 19 de març li vaig dir et vullc a unes cendres. Et vullc, ara que ya no pots sentir-me, quan les llums ya s’han apagat i no hi ha ningú en l’escenari, quan de la calor solament queda el baf. I això és l’essència de les Falles, renàixer cada any de les cendres perque ¡som fallers!