Listas Levante-EMV » VII Edición – 2018

Plutja o llagrimes d’una fallera??

Rises de fallers que enmudeixen al escoltar rugir el cel que es cobrix de negre.
Jo continue inmovil amb la mateixa postura dels ultims dies..de sobte altra vegada ella, mira al cel i me mira a mi.
Arriva l’hora,les llums s’apagen un coet anuncia el final i el foc va dibuxant la foto de l’any.
Vaig notant com les flames m’abraçen i el cel que vol jugar..fines gotes começen a ballar
I ella mira al cel i me mira mi