Listas Levante-EMV » VII Edición – 2018

EFÍMERA EXISTÈNCIA

– Hui hi ha molta gent a la plaça. Alguna cosa important deu passar. Des que estic ací sense moure’m no havia vist aquest ambient. Mira, la fallera major infantil, ben guapeta ella. Ei, xicon, apunta a un altre lloc. Fart estic dels petards. Mira, mira, mira, la gent està eixint del casal. Ja deuen haver sopat. Eh, vostè què fa? Per què m’envolta el coll amb una traca? Eh, senyor, perdone. Però que és açò? No, no, no què fa? Gasolina? Eh, cavaller, que vol dir açò? No vull dutxar-me. Ppfrffrrr arrgg brrrfffr que roí que està. Què? Nooooooooo…